Програма на събитието

Принтирай
„Годишно счетоводно и данъчно приключване в
бюджетните организации за 2019 г.“
15-16 януари 2020 г., гр. София, хотел „Новотел София“
П Р О Г Р А М А

 

ПЪРВИ ДЕН - 15 януари 2020 г. (сряда)

10.00-10.30  Регистрация на участниците

10.30-12.30  Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДФЛ

Лектор   Лорета Цветкова, данъчен експерт

12.30-13.30  Обяд

13.30-15.00  Облагане на бюджетните предприятия по реда на ЗКПО

Лектор   Цветана Янкова, данъчен експерт 

15.00-15.30  Кафе пауза

15.30-17.30  Предизвикателствата на ЗДДС през 2020 г.

Лектор   Мина Янкова, данъчен експерт

18.30   Вечеря

ВТОРИ ДЕН – 16 януари 2020 г. (четвъртък)

09.00-11.00  Годишно счетоводно приключване

Лектор   Мария Цветанова, експерт бюджетно счетоводство

 • Спазване на правилата на финансово отчитане от общините, предпоставка за достоверно представяне на годишния финансов отчет - нормативни изисквания на ЗСч;
 • СБО;
 • взаимовръзки между сметки и параграфи;
 • ВиК активи;
 • указания за провеждане на инвентаризация; книги в библиотеките; обезценка; преоценка на налична валута;
 • промени в амортизационния план през 2019 г.;
 • промяна при осчетоводяване на новите задължения за разходи;
 • осчетоводяване на проектите за изграждане на съоръжения за компостиране;
 • чужди средства.

11.00-11.30  Кафе пауза

11.30-13.00  Годишно счетоводно приключване (продължение)

 • Отчитане на приходи от концесия;
 • прехвърляне на активи от СЕС в Бюджета;
 • отчитане на стопанската дейност;
 • подгрупа 994;
 • други.

13.00-13.30  Работен обяд

13.30-15.00  Годишно счетоводно приключване (продължение)

Основни етапи на годишно счетоводно приключване.

 • Първи етап процедури преди изготвяне на годишната оборотна ведомост:
 • отчитане на дълготрайните активи;
 • материалните запаси;
 • основен и текущ ремонт;
 • текущо начисляване на приходи и разходи;
 • признаване на неусвоени дарения;
 • начисляване на приписани приходи и разходи;
 • приходи и разходи за месец декември по корективни сметки;
 • предварително плащане на разходи за следващата година;
 • приблизителна счетоводна оценка на незавършеното строителство;
 • провизии за вземания;
 • разходи за провизии на персонал.

15.00-15.15  Кафе пауза

15.15-17.00  Годишно счетоводно приключване (продължение)

 • Годишна инвентаризация. Етапи: подготовка; провеждане; документиране; осчетоводяване.
 • Втори етап – приключване на счетоводните сметки без р. 6 и 7.
 • Трети етап – изготвяне на годишна оборотна ведомост.
 • Четвърти етап – годишно приключване на счетоводните сметки.
 • Пети етап – съставяне на баланс.
 • Съдържание на ГФО, съгласно Заповед № 1338 от 2015 г. на министъра на финансите.
 • Бракуване и унищожаване на активите.
 • Писмо 91-00-276 от 12.09.2019 г. на МФ.

 

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

ноември 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6