НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

Обучението „Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации за 2023 г.“ ще се проведе на 1 и 2 февруари 2024 г. (четвъртък и петък) в гр. София, парк хотел "Москва".

  • Заявяването за участие се извършва само он-лайн, с краен срок 26 януари 2024 г. (петък) на следния линк: Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
  • За участие в обучението се заплаща такса в размер на 345 лева с ДДС, която включва: организационни и административни разходи; техническо обезпечаване на обучението; участие на лектори; 2 обяда, 1 вечеря, кафе-паузи.
  • При желание да участвате в обучението с включена нощувка в парк хотел „Москва“, според вида на настаняването и категорията на стаята, размерът на таксата е както следва:

Такса за участие с включена резервация за нощувка на 1 февруари (четвъртък)

 

Единична стая

Двойна стая

(на човек)

Стая „Стандарт“

435 лева

405 лева

Стая „Джуниър суит“

510 лева

440 лева

Настаняване в двойна стая е възможно само, ако посочите с кого да бъдете настанен/а.

  • Ако желаете да направите резервация за шофьор, следва да го отразите в заявката си за участие и да заплатите сума в размер на 250 лева, която включва: нощувка в единична стая „Стандарт“ и изхранване като това на участниците, без кафе паузи.
  • Всички посочени суми са с включен ДДС и се превеждат на следната банкова сметка:
НСОРБ-Актив ЕООД
KBC Банк България ЕАД;
IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF
 
  • При превеждане на таксите за участие в платежното нареждане, моля да посочвате името на общината, от чието име се превежда. В случай, че таксата се превежда от второстепенен разпоредител с бюджетни кредити или общинско предприятие в платежното нареждане вписвайте номера по БУЛСТАТ.
  • Краен срок за превеждане на таксите е до 3 дни след подаване на заявката, но не по-късно 26 януари 2024 г. (петък)
  • Предвид авансовите плащания към хотела, при отказ от участие до 29 януари 2024 г. се възстановява 60 % от заплатената сума. При отказ от участие след 29 януари 2024 г. такси не се възстановяват.
  • Фактурите ще бъдат издавани след получаване на дължимата сума и ще бъдат изпратени на посочените от участниците e-mail адреси при регистрацията.

 

За въпроси и уточнения по регистрацията: Георги Колев, експерт „Събития“

тел. 02/9434 467, 0882 037 751, e-mail: g.kolev@namrb.org

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я